Dataschoning

Een betrouwbaar en succesvol data migratie resultaat is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van de brondata.

Middels een nulmeting wordt de kwaliteit van de brondata eenmalig vastgesteld (data profiling). Resultaten worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever ten behoeve van dataschoning in de bronsystemen of waar mogelijk of gewenst vertaald naar transformatieregels voor het data migratie traject.Daarnaast worden in een vroegtijdig stadium de data validatie regels vastgesteld die moeten gelden tijdens het data migratie traject. In meerdere proefcycli worden deze data validaties uitgevoerd, waarna de resultaten wederom worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever ten behoeve van dataschoning in de bronsystemen of worden vertaald naar transformatieregels voor het data migratie traject. Elke cyclus wordt door de data schoning de kwaliteit van de brondata beter en wordt toegewerkt naar een transparant en betrouwbaar eindresultaat tijdens de Go live.