Datamigratie

Een succesvolle data migratie is een kritieke succesfactor bij de vervanging van bestaande systemen door een nieuw systeem. Zonder een complete en correcte migratie van de bedrijfsgegevens kunnen de gewenste veranderingen in business processen en organisatie niet worden gerealiseerd en worden projectdoelstellingen niet gehaald. Een juiste data mapping vormt het hart van het migratie project en geeft aan hoe de data wordt getransformeerd van bron- naar doelsysteem. Zaken als 1-op-1 mapping, rule mapping, het gebruik van default waarden en data verrijking vormen hierbij de kernbegrippen en worden uitgebreid in een ontwerp beschreven. In een aantal proefmigraties wordt de migratie programmatuur die op basis van de data mapping is gebouwd getest en wordt toegewerkt naar een transparant en betrouwbaar eindresultaat tijdens de Go live.