Dataintegratie

Data-Integratie: alle waardevolle informatie gecombineerd

Data-Integratie combineert de gegevens van heterogene databronnen en geeft de data op dezelfde wijze weer, zodat een enkelvoudige en integrale view op al die informatie mogelijk wordt. Data-Integratie zorgt dat alle data van verschillende IT-systemen worden geïntegreerd met andere in de organisatie gebruikte applicaties. Het zorgt tevens voor een enkelvoudige blik op de waarheid. Een ETL-proces (extract, transform, load) extraheert de data uit brondatabases, waarna deze worden getransformeerd en op consistente en correcte wijze in het datawarehouse worden geladen.